Община Варна продължава съвмествно с ВАПЕД Програмата за училищна грижа за деца с диабет и редки болести и през 2020 година ...