Община Варна продължава съвмествно с ВАПЕД Програмата за училищна грижа за деца с диабет и редки болести и през 2020 година ...

Отбелязването на Световния ден на затлъстяването – 4 март и цялата седмица за борба със затлсътяването (02-09 март), от тази година се глобализираха, обединявайки 55 основни научни и обществени организации ...