http://www.mu-varna.bg/BG/Pages/redki-bolesti-2020-umbal-svmarina.aspx

Отбелязването на Световния ден на затлъстяването – 4 март и цялата седмица за борба със затлсътяването (02-09 март), от тази година се глобализираха, обединявайки 55 основни научни и обществени организации от цалята планета, борещи се за неговото овладяване. Затлъстяването е вече в дневния ред и на СЗО.

Затлъстяването е лечимо хронично заболяване, което изисква обединени усилия. Един от лозунгите на EASO (Европейското дружество за проучване на затлъстяването) е „Има спешна нужда от по-добро разбиране за затлъстяването”. Зад него често се крият други заболявания, за които то е съпътстващ синдром, както и често се търсят прични в безобидни състояния, без да се обърне внимание на същинския проблем – как се отразява затлъстяването на личното и общественото здраве. Не бива да има професионалист в здравната сфера, политик или общественик, който да приема затлъстяването за „самопредизвикано състояние” и лична отговорност на индивида. Затлъстяването е комплексно хронично заболяване, повлияно от много генетични, физиологични, психологични фактори и най-вече, от факторите на околната среда в най-широк смисъл (семейна, атмосферна, икономическа, инфраструктура и пр.). Натрупаха се достатъчно данни както за все още нарастващата честота, така и за повишената заболяемост още в млада възраст. Неотдавнашно проучване в престижното списание The Lancet Diabetes & Endocrinology съобщава за 10 пъти по-висок риск от рак сред млади хора, които са със затлъстяване от юношеска възраст. Хората, които не получат адекватно лечение за изразено затлъстяване, имат скъсена продължителност на живота с 10 години. Има още много данни за сърдечно-съдови, метаболитни, костно-ставни, репродуктивни проблеми и др. У нас вече се обръща внимание на правилното хранене, поне сред най-малките, както и на създаване на информационна среда, подкрепяща рационалното хранене. В същото време, планирането на градската среда изобщо не предприема мерки за увеличаване на възможностите за придвижване без превозни средства – точно обратното, намаляват се пространствата за пешеходците. Промените в храненето не са достатъчно добре представени пред родителите и семействата, които в голямата си част не подкрепят училищното хранене и го приемат за недостатъчно и непривлекателно. В училище се шири практика на „незабелязване” на поведението на ученицитев междучасията, вкл. най-малките, в смисъл, че децата имат огромно за нуждите им количество пари, които превръщат в бързи и вредни калории минимум в 5 дни в седмицата. Родителите не знаят как да откажат на настойчивите молби и как да отговорят на упрека, че „на другите деца им дават повече”.

По повод на своята 25-годишнина и във връзка със седмицата на затлъстяването, Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD) организира своя 18-ти симпозиум „Акад. Ташо Ташев” в София на 06-07 март 2020 г. Медицинският университет във Варна винаги е имал отговорна позиция и място в борбата срещу затлъстяването. Заедно с Дирекция „Здравеопзаване” на Община Варна се работи от години за подкрепа на семейства, чиито деца са със вече настъпило затлсътяване. Европейските програми ToyBox и Feel4Diabetes под ръководството за МУ на проф. Виолета Йотова постигнаха отлични резултати в превенцията на затлъстяването и тип 2 диабет. Интервенцията ToyBox, създадена за детските градини, се прилага в много страни и води до подобни добри резултати. Задача на научния екип в следващия етап ще бъде приложението на създадения полезен модел в национален мащаб.