https://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19

Уважаеми пациенти и колеги,
Вече има яснота, че COVID-19 не протича различно при деца и млади хора с компенсиран диабет. Трябва да се следват общите съвети за предпазване от инфекцията, а при заболяване - да се следват правилата за лечение на остри инфекции. За ваша информация публикуваме линк към сайта на ИСПАД с допълнителни разяснения.

Бъдете здрави, ще преодолеем и това препятствие!

ВАПЕД