Уважаеми деца, родители и учители,

Община Варна продължава съвмествно с ВАПЕД Програмата за училищна грижа за деца с диабет и редки болести и през 2020 година, независимо от извънредните обстоятелства! През 2019 г., след одобряването на Програмата, бяха обхванати всички деца с диабет и някои от децата с редки болести, на които бе съставен и приет от училищните власти Индивидуален план за училищна грижа. От 15 септември 2020 г. с възобновяване на училищните занатия Програмата продължава при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. Детският диабет не е противопоказание за присъствено обучение и информираното мнение на родителите и медицинските специалисти бе взето под внимание от властите. Добрата му компенсация става още по-важна при живота с тази коварна инфекция, която засяга по-тежко хора с влошено здраве.

За ваше улеснение публикуваме Информационните листовки за училища и детски градини.