Европейската комисия публикува кратко видео с информация за Европейските референтни мрежи и как пациентите могат да достигнат до консултация едновременно с много специалисти. Повече информация за Еврoпейската мрежа за редки ендокринни болести Endo-ERN на www.endo-ern.eu - вкл. на български език!