На 04 март се отбелязва Световният ден на затлъстяването, който през тази година е под мотото "Всяко същество се нуждае от всички" (Every body needs everybody) в смисъл, че затлъстяването изисква обединени и всеобхватни усилия, за да бъде намалено.

По този повод ви представяме преведените и подготвени за Деня на затлъстяването 2021 листовки от Българската асоциация за проучване на затлъстяването и свързаните с него заболявания. В тях е синтезирано съвременното познание за затлъстяването като болест, както и са цитирани неоспорими факти. Посочва се основното значение на затлъстяването като рисков фактор за по-тежко протичане на COVID-19 инфекция, както и необходимостта от комплексни мерки за преодоляването му.